Coğrafi Bilgiler

Bolvadin 3.ve 4. jeolojik devirlerde oluşmuş bir ovadır. Güneyden Sultandağları (2519 m), kuzeydoğudan Emirdağları (2307 m) ve kuzeybatıdan Paşadağları (2000 m) yla çevrilidir. Bolvadin, 31 derece 2 dakika doğu meridyeni ile 38 derece 43 dakika kuzey paralelinin kesiştiği noktada, derin ve uzun bir alüvyon ova üzerine kurulmuştur. Ege bölgesinin İç Batı Anadolu kesminde yer alan […]

Genel Bilgiler

Bolvadin, 31 derece 2 dakika doğu meridyeni ile 38 derece 43 dakika kuzey paralelinin kesiştiği noktada, derin ve uzun bir alüvyon ova üzerine kurulmuştur. Ege bölgesinin İç Batı Anadolu kesminde yer alan Bolvadin güneyden Sultandağları, kuzeydoğudan Emirdağları ile çevrilidir. Ulaşım açısından İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan kilit noktadadır. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği […]

Tarihi Bilgiler

Bolvadin, Anadolu´nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Mevcut vesikalara göre 10.000 yıllık geçmişi vardır. Bolvadin, antik Paroreos Phrygia (Yanık Frigya) vadisinde kurulmuştur. Bu vadide M.Ö. 8000´de yerleşik hayata geçilmiştir. Arkaik devirde bir site şehri olan Bolvadin, Afyon bölgesindeki 52 yerleşim biriminden birisiydi. Anadolu´daki bütün tarihi devirleri yaşamıştır. Romalılar zamanında Polybotum isminde il merkezidir. Üçhöyükler mevkisinde önemli bir […]

Önemli Tarihler

Tebliğ Özetleri Son Gönderim Tarihi : 03 Temmuz 2017 Kabul Edilen Tebliğlerin İlanı : 10 Temmuz 2017 Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi : 01 Eylül 2017 * * Gelen talepler üzerine 11 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Sempozyum Tarihi : 13 – 15 Ekim 2017   Editörler Kurulu tarafından başarılı bulunan tebliğler Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal […]

Bildirilerin Yayınlanması Hakkında

Uluslararası Bolvadin Sempozyumu geniş konu perspektifiyle Bolvadin özelinde birçok tebliğin kabul edileceği bir sempozyumdur. Bu sebeple alanlarına göre Bilim Kurulu’ndan onay almış tüm bildiriler, Üniversitenin ilgili akademik dergilerinde makale olarak yayınlanması sağlancaktır. Ayırıca Sempozyum için özel hazırlanacak Bildiri Kitapçığında da yer alacaktır. Bildiri Yayınlanması – Kabul edilen tüm bildiriler BİLDİRİ KİTAPÇIĞINDA yayınlanacaktır. – Hakem Kurulu’ndan […]