Sempozyumumuzda tam bildiri sunan katılımcılarımızdan konaklama ücreti alınmayacaktır.

(Ortak bildirilerde en fazla 2 kişi ücretsiz konaklama hizmetinden faydalanabilecektir.)