Tebliğ Özetleri Son Gönderim Tarihi : 03 Temmuz 2017

Kabul Edilen Tebliğlerin İlanı : 10 Temmuz 2017

Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi : 01 Eylül 2017 (!! uzatıldı !! )

(!!! 11 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar tam tebliğ metinlerinizi gönderebilirsiniz. !!!)

Sempozyum Tarihi : 13 – 15 Ekim 2017

 

Bildiri Yayınlanması

– Kabul edilen tüm bildiriler BİLDİRİ KİTAPÇIĞINDA yayınlanacaktır.

– Hakem Kurulu’ndan onay almış bildiriler alanlarına göre Üniversite’nin özel yayınlarında (Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri vb. akademik dergileride) makale olarak yayınlanması sağlanacaktır.