Sempozyumumuz yerel değerlere farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan ancak Bolvadin gibi geçmişi İpek Yolu ve Sultan Yolu gibi ana ağırlık merkezinin olması bu bölgenin tarihi ve kültürel etkisinin arttırmıştır. Bu kapsamda bölgenin ve Bolvadin’in tarihi, kültürü, bölgenin biyolojik çeşitliliği, sanat ve eğitimi konu başlıklarını taşıyan bildiriler öncelikli olarak değerlendirilecektir. Bunun yanında bölgeyi etkileyen genel ulusal ve uluslar arası bildiriler de bilim kurumu tarafından dikkate alınacaktır.

-Tarih Öncesi Dönemlerde Bolvadin
-Arkeolojik Veri ve Buluntular Işığında Bolvadin
-Bolvadin Çevresindeki Höyükler ve Kazı Çalışmaları
-Bir Anadolu Selçuklu Şehri Karakteristiği Olarak Bolvadin
-Anadolu Selçukluları Dönemi Siyasi ve Askeri Tarihiyle Bolvadin
-Bolvadin Çevresindeki Sanat Eserleri
-Osmanlı Egemenliği Boyunca Bolvadin
-Cumhuriyet Dönemi Bolvadin
-Coğrafi ve Beşeri Bir Havza Olarak İmkânlarının Gelişim ve Dönüşümü
-Kültürel ve Entelektüel Birikimin Tasnif, Tahlil ve Tenkidi
-Bolvadin’de İskân ve Göç Hareketleri
-Bolvadin’in Yetiştirdiği Önemli İlim Adamları, Edebiyatçı, Sanatçılar ve Eserleri
-Bolvadin’de Bulunan Medreseler ve Tarihi Etkileri
-Şehirleşme ve Kent Kimliği Bakımından Bolvadin
-“Marka Kent” Olarak Bolvadin
-Bolvadin’de İnanç Turizmi
-Yurt Dışındaki Bolvadinliler ve Sosyal, Kültürel, Psikolojik Yansımaları
-Bolvadin’de Düğün Kültürü
-Tarihten Bugüne Bolvadin’de Toplumun Dindarlık ve Dini Davranış Biçimleri,
-Medreseler ve Tarihi Etkileri
-Bolvadin MYO-Şehir Etkileşimi
-Bolvadin’de Tarım, Hayvancılık ve Bitki Örtüsü
-Bolvadin’in Dil Yapısı
-Bolvadin’de Yükseköğretim
-Eber Gölü ve Biyolojik Çeşitlilik
-Bolvadin’de Tarım ve Hayvancılık
-Zafer Kalkınma Ajansına Ait Bölgesel Raporları Ve Sonuçları Dikkate Alan Çalışmalar,
-Tarımsal Kalkınma Ajanslarının Çalışma Ve Raporlarını Dikkate Alan Çalışmalar,
-Bölgenin Ekonomik Değerini Ve Potansiyelini Dikkate Alan Çalışmalar,
-Genel Ekonomik Ve Sosyo-Kültürel Başlıklar Ve Diğer Genel Çalışmalar

  • Bolvadin ilçesi için binalarda enerji performansında etkili parametreler
  • Bolvadin ilçesi için binalarda enerji performansı ve ekonomi
  • Bolvadin ilçesi için Optimum yalıtım kalınlığı
  • Bolvadin ilçesi için  ısıtma amaçlı farklı iç ortam referans sıcaklığına bağlı olarak enerji talebinin araştırılması
  • Bolvadin ilçesi için  soğutma amaçlı farklı iç ortam referans sıcaklığına bağlı olarak enerji talebinin araştırılması
  • Bolvadin ilçesindeki jeotermal kaynakların enerji üretiminde, seracılık alanlarında  kullanılmasının araştırılması
  • Bolvadin ilçesi için rüzgar potansiyelinin araştırılması.
  • Bolvadin ilçesi için güneş radyasyonu potansiyelinin araştırılması
  • Bolvadin ilçesi için hibrit yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde ve seracılıkta kullanılmasının araştırılması
  • Bolvadin ilçesi için güneş enerjisiyle tarımsal ürünlerin kurutulmasının araştırılması

Bilim Kurulu Tarafından Önemine İstinaden Dikkate Alınabilecektir.